Hypothesis: Are There Molecular Signatures of Yoga Practice in Peripheral Blood Mononuclear Cells?

Dilara Ayyildiz, Kazim Yalcin Arga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)426-428
Aantal pagina's3
TijdschriftOMICS A Journal of Integrative Biology
Volume21
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit