Hypoxia inducible factor 2α (HIF2α/EPAS1) is associated with development of pulmonary hypertension in severe congenital diaphragmatic hernia patients

Yadi Huang, Anne Boerema-de Munck, Marjon Buscop-van Kempen, Ilona Sluiter, Ronald de Krijger, Dick Tibboel, Robbert J. Rottier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We show that hypoxia inducible factor 2α (HIF2α) is highly expressed in patients with pulmonary hypertension (PH). HIF2α is expressed in every patient with congenital diaphragmatic hernia, while only half of the controls express HIF2α. Our data suggest that HIF2α is a link between hypoxia and the development of PH.

Originele taal-2Engels
TijdschriftPulmonary Circulation
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hypoxia inducible factor 2α (HIF2α/EPAS1) is associated with development of pulmonary hypertension in severe congenital diaphragmatic hernia patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit