Hypoxia-Mediated Mechanisms Associated with Antiangiogenic Treatment Resistance in Glioblastomas

Sean Mahase, Rachel N. Rattenni, Pieter Wesseling, William Leenders, Clarissa Baldotto, Rajan Jain, David Zagzag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

66 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hypoxia-Mediated Mechanisms Associated with Antiangiogenic Treatment Resistance in Glioblastomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen