Hypoxia-Mediated Mechanisms Associated with Antiangiogenic Treatment Resistance in Glioblastomas

Sean Mahase, Rachel N. Rattenni, Pieter Wesseling, William Leenders, Clarissa Baldotto, Rajan Jain, David Zagzag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

67 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hypoxia-Mediated Mechanisms Associated with Antiangiogenic Treatment Resistance in Glioblastomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science