I Remember You: Epigenetic Priming in Epithelial Stem Cells

Boris Novakovic, Hendrik G. Stunnenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

11 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Exposure to inflammatory stimuli can remodel immune cells in a way that alters their response to future insults. In a landmark paper in Nature, Elaine Fuchs and colleagues show that memory of inflammation is not restricted to the hematopoietic lineage (Naik et al., 2017). Exposure to inflammatory stimuli can remodel immune cells in a way that alters their response to future insults. In a landmark paper in Nature, Elaine Fuchs and colleagues show that memory of inflammation is not restricted to the hematopoietic lineage (Naik et al., 2017).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1019-1021
Aantal pagina's3
TijdschriftImmunity
Volume47
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 dec. 2017
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'I Remember You: Epigenetic Priming in Epithelial Stem Cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit