Identification and characterization of relapse-initiating cells in MLL-rearranged infant ALL by single-cell transcriptomics

Tito Candelli, Pauline Schneider, Patricia Garrido Castro, Luke A. Jones, Eduard Bodewes, Dedeke Rockx-Brouwer, Rob Pieters, Frank C.P. Holstege, Thanasis Margaritis, Ronald W. Stam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification and characterization of relapse-initiating cells in MLL-rearranged infant ALL by single-cell transcriptomics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen