Identification of a novel MET mutation in high-grade glioma resulting in an auto-active intracellular protein

Anna C. Navis, Sanne A.M. van Lith, Sander M.J. van Duijnhoven, Maaike de Pooter, Bahar Yetkin-Arik, Pieter Wesseling, Wiljan J.A.J. Hendriks, Hanka Venselaar, Marco Timmer, Patricia van Cleef, Paul van Bergen en Henegouwen, Myron G. Best, Thomas D. Wurdinger, Bastiaan B.J. Tops, William P.J. Leenders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of a novel MET mutation in high-grade glioma resulting in an auto-active intracellular protein'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology