Identification of a restriction point at the M/G1 transition in CHO cells

Esther Hulleman, Jose J.M. Bijvelt, Arie J. Verkleij, C. Theo Verrips, Johannes Boonstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of a restriction point at the M/G1 transition in CHO cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie