Identification of apolipoprotein A-II in cerebrospinal fluid of pediatric brain tumor patients by protein expression profiling

Judith M de Bont, Monique L den Boer, Roel E Reddingius, Jaap Jansen, Monique Passier, Ron H N van Schaik, Johan M Kros, Peter A E Sillevis Smitt, Theo H Luider, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of apolipoprotein A-II in cerebrospinal fluid of pediatric brain tumor patients by protein expression profiling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen