Identification of CUX1 as the recurrent chromosomal band 7q22 target gene in human uterine leiomyoma

Eric F.P.M. Schoenmakers, Jens Bunt, Lianne Hermers, Marga Schepens, Gerard Merkx, Bert Janssen, Monique Kersten, Erik Huys, Patrick Pauwels, Maria Debiec-Rychter, Ad Geurts Van Kessel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of CUX1 as the recurrent chromosomal band 7q22 target gene in human uterine leiomyoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen