Identification of DNA repair genes in the human genome

J. H.J. Hoeijmakers, M. van Duin, A. Westerveld, A. Yasui, D. Bootsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-101
Aantal pagina's11
TijdschriftCold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology
Volume51
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit