Identification of Enteroendocrine Regulators by Real-Time Single-Cell Differentiation Mapping

Helmuth Gehart, Johan H. van Es, Karien Hamer, Joep Beumer, Kai Kretzschmar, Johanna F. Dekkers, Anne Rios, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

183 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of Enteroendocrine Regulators by Real-Time Single-Cell Differentiation Mapping'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Keyphrases