Identification of known and novel germ cell cancer-specific (embryonic) miRs in serum by high-throughput profiling

M A Rijlaarsdam, T van Agthoven, A J M Gillis, S Patel, K Hayashibara, K Y Lee, L H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of known and novel germ cell cancer-specific (embryonic) miRs in serum by high-throughput profiling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen