Identification of novel mutations in patients with leber congenital amaurosis and juvenile RP by genome-wide homozygosity mapping with SNP microarrays

Anneke I. Den Hollander, Irma Lopez, Suzanne Yzer, Marijke N. Zonneveld, Irene M. Janssen, Tim M. Strom, Jayne Y. Hehir-Kwa, Joris A. Veltman, Maarten L. Arends, Thomas Meitinger, Maria A. Musarella, L. Ingeborgh Van Den Born, Gerald A. Fishman, Irene H. Maumenee, Klaus Rohrschneider, Frans P.M. Cremers, Robert K. Koenekoop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

77 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of novel mutations in patients with leber congenital amaurosis and juvenile RP by genome-wide homozygosity mapping with SNP microarrays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen