Identification of Two Distinct Subpopulations in a Ganglioneuroblastoma: Lack of Co-Localization of Vasoactive Intestinal Polypeptide and Calcitonin in Ganglionic Cells at the Ultrastructural Level

Jörn Schellscheidt, Stephanie Baas, Kurt W. Schmid, Josef Vormoor, Klaus Peter Zimmer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)571-573
Aantal pagina's3
TijdschriftMedical and Pediatric Oncology
Volume41
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit