Identification of two novel regulated serines in the N terminus of β-catenin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of two novel regulated serines in the N terminus of β-catenin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology