Idiopathic hyperammonemic encephalopathy secondary to gemcitabine–cisplatin treatment

Karlijn Verkerk, Hans Martin Otten, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

Idiopathic hyperammonemic encephalopathy is a rare complication of chemotherapy, which has previously mainly been associated with L-asparaginase, cytarabine and 5-FU. We present a case following treatment with gemcitabine–cisplatin in a patient with cholangiocarcinoma. The etiology of chemotherapy-induced idiopathic hyperammonemic encephalopathy remains unclear and existing theories differ per chemotherapeutic agent. Physicians treating patients with gemcitabine–cisplatin should be aware of the possibility of this complication, especially because it is treatable when recognized early.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)417-419
Aantal pagina's3
TijdschriftCancer Chemotherapy and Pharmacology
Volume90
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Idiopathic hyperammonemic encephalopathy secondary to gemcitabine–cisplatin treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit