If it ain't broke don't fix it? Ethics of splinting deformed newborn ears

M. P. van Wijk, R. H.P. Wouters, A. L. Bredenoord, M. Kon, C. C. Breugem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'If it ain't broke don't fix it? Ethics of splinting deformed newborn ears'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry