IFN-γ response and IL-8 plasma levels in neonates with respiratory syncytial virus bronchiolitis

C. Schultz, N. Richter, J. C. Möller, P. Bucsky, L. Bont, J. L.L. Kimpen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)321-324
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit