IL-13 genetic polymorphism identifies children with late wheezing after respiratory syncytial virus infection

Marieke J.J. Ermers, Barbara Hoebee, Hennie M. Hodemaekers, Tjeerd G. Kimman, Jan L.L. Kimpen, Louis Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'IL-13 genetic polymorphism identifies children with late wheezing after respiratory syncytial virus infection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen