IL10 family member genes IL19 and IL20 are associated with recurrent wheeze after respiratory syncytial virus bronchiolitis

Marieke J.J. Ermers, Riny Janssen, N. Charlotte Onland-Moret, Hennie M. Hodemaekers, Maroeska M. Rovers, Michiel L. Houben, Jan L.L. Kimpen, Louis J. Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'IL10 family member genes IL19 and IL20 are associated with recurrent wheeze after respiratory syncytial virus bronchiolitis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen