Imaged-guided focused ultrasound in combination with various formulations of doxorubicin for the treatment of diffuse intrinsic pontine glioma

Rianne Haumann, John Bianco, Piotr Waranecki, Pieter J. Gaillard, Gert Storm, Mario Ries, Dannis G. van Vuurden, Gertjan J.L. Kaspers, Esther Hulleman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Imaged-guided focused ultrasound in combination with various formulations of doxorubicin for the treatment of diffuse intrinsic pontine glioma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen