Imaging findings in noncraniofacial childhood rhabdomyosarcoma

Rick R Van Rijn, Jim C H Wilde, Johannes Bras, Foppe Oldenburger, Kieran M C McHugh, Johannes H M Merks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

68 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Rhabdomyosarcoma (RMS) is the most common soft-tissue sarcoma of childhood. This paper is focuses on imaging for diagnosis, staging, and follow-up of noncraniofacial RMS.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)617-34
Aantal pagina's18
TijdschriftPediatric radiology
Volume38
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2008
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Imaging findings in noncraniofacial childhood rhabdomyosarcoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit