Imaging organoids: A bright future ahead

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

102 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Imaging organoids: A bright future ahead'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen