Imaging pediatric appendicitis: Time to put the discussion to bed?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1030-1032
Aantal pagina's3
TijdschriftRadiology
Volume286
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit