Imaging the changes in renal T1 induced by the inhalation of pure oxygen: A feasibility study

Richard A. Jones, Mario Ries, Chrit T.W. Moonen, Nicolas Grenier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Imaging the changes in renal T1 induced by the inhalation of pure oxygen: A feasibility study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen