Immunobiological diversity in infant acute lymphoblastic leukemia is related to the occurrence and type of MLL gene rearrangement

M W J C Jansen, L Corral, V H J van der Velden, R Panzer-Grümayer, M Schrappe, A Schrauder, R Marschalek, C Meyer, M L den Boer, W J C Hop, M G Valsecchi, G Basso, A Biondi, R Pieters, J J M van Dongen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

91 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Immunobiological diversity in infant acute lymphoblastic leukemia is related to the occurrence and type of MLL gene rearrangement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen