Immunocytochemical detection of deoxycytidine kinase in haematological malignancies and solid tumours

I. Hubeek, G. J. Peters, A. J.F. Broekhuizen, I. Talianidis, J. Sigmond, B. E.S. Gibson, U. Creutzig, G. Giaccone, G. J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Immunocytochemical detection of deoxycytidine kinase in haematological malignancies and solid tumours'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen