Immunophenotypic analysis and quantification of B-1 and B-2B cells during human fetal hematopoietic development

C. Bueno, E. H.J. Van Roon, A. Mu'oz-López, A. Sanjuan-Pla, M. Juan, A. Navarro, R. W. Stam, P. Menendez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1603-1606
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume30
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit