Immunotherapy of diffuse gliomas: Helping the brain fight back!

Pieter Wesseling, Gosse J. Adema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)672-673
Aantal pagina's2
TijdschriftBrain Pathology
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit