Immunotherapy: Vaccine trials in melanoma-time for reflection

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)256-258
Aantal pagina's3
TijdschriftNature reviews. Clinical oncology
Volume6
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit