Impact of Older Age on the Exposure of Paclitaxel: a Population Pharmacokinetic Study

Marie Rose B.S. Crombag, Aurelia H.M. de Vries Schultink, Stijn L.W. Koolen, Sophie Wijngaard, Markus Joerger, Jan H.M. Schellens, Thomas P.C. Dorlo, Nielka P. van Erp, Ron H.J. Mathijssen, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of Older Age on the Exposure of Paclitaxel: a Population Pharmacokinetic Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen