Impaired dexamethasone-related increase of anticoagulants is associated with the development of osteonecrosis in childhood acute lymphoblastic leukemia

Mariel L. Te Winkel, Inge M. Appel, Rob Pieters, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impaired dexamethasone-related increase of anticoagulants is associated with the development of osteonecrosis in childhood acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Keyphrases