Implementation of a multi-institutional diffuse intrinsic pontine glioma autopsy protocol and characterization of a primary cell culture

Viola Caretti, Dannis G. van Vuurden, Tonny Lagerweij, Marianna Bugiani, Ilona Horsman, Hans Wessels, Paul van der Valk, Jacqueline Cloos, David P. Noske, William P. Vandertop, Pieter Wesseling, Thomas Wurdinger, Esther Hulleman, Gertjan Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Implementation of a multi-institutional diffuse intrinsic pontine glioma autopsy protocol and characterization of a primary cell culture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie