Importance of neutropenia for development of invasive infections at various phases of treatment for hemato-oncological diseases in children

Annelies M. Zwitserloot, Annelies M.C. Mavinkurve-Groothuis, Joep M. Galama, Paul E. Verweij, Peter M. Hoogerbrugge, Adilia Warris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Importance of neutropenia for development of invasive infections at various phases of treatment for hemato-oncological diseases in children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen