Improved generation of rat gene knockouts by target-selected mutagenesis in mismatch repair-deficient animals

Ruben Van Boxtel, Pim W. Toonen, Mark Verheul, Henk S. Van Roekel, Isaac J. Nijman, Victor Guryev, Edwin Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved generation of rat gene knockouts by target-selected mutagenesis in mismatch repair-deficient animals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science