Improved radiation protection of the thyroid gland with thyroxine, methimazole, and potassium iodide during diagnostic and therapeutic use of radiolabeled metaiodobenzylguanidine in children with neuroblastoma

Hanneke M. Van Santen, Jan De Kraker, Berthe L.F. Van Eck, Jan J.M. De Vijlder, Thomas Vulsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved radiation protection of the thyroid gland with thyroxine, methimazole, and potassium iodide during diagnostic and therapeutic use of radiolabeled metaiodobenzylguanidine in children with neuroblastoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen