Improved screening method for recombinant retrovirus producing clones

M. Havenga, R. Fisher, P. Hoogerbrugge, D. Valerio, H. H.G. Van Es

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1004-1007
Aantal pagina's4
TijdschriftBioTechniques
Volume21
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit