In Response to: Pediatric Myelodysplastic Syndrome with Germline RRAS Mutation: Expanding the Phenotype of RASopathies

Nienke van Engelen, Illja Diets, Dorine Bresters, Janneke C van den Bergen, Alexander F J E Vrancken, Roland P Kuiper, Marjolijn C J Jongmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69
TijdschriftJournal of pediatric hematology/oncology
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2022

Citeer dit