In situ identification of bipotent stem cells in the mammary gland

Anne C. Rios, Nai Yang Fu, Geoffrey J. Lindeman, Jane E. Visvader

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

393 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In situ identification of bipotent stem cells in the mammary gland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen