In vitro comparison of radiofrequency-heated and laser-heated metal probes for angioplasty

R. M. Verdaasdonk, F. C.P. Holstege, E. D. Jansen, C. Borst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vitro comparison of radiofrequency-heated and laser-heated metal probes for angioplasty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen