In vitro culture and characterization of putative porcine embryonic germ cells derived from domestic breeds and Yucatan mini pig embryos at Days 20-24 of gestation

Stoyan G. Petkov, Hendrik Marks, Tino Klein, Rodrigo S. Garcia, Yu Gao, Henk Stunnenberg, Poul Hyttel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vitro culture and characterization of putative porcine embryonic germ cells derived from domestic breeds and Yucatan mini pig embryos at Days 20-24 of gestation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen