In vitro drug-resistance profile in infant acute lymphoblastic leukemia in relation to age, MLL rearrangements and immunophenotype

N L Ramakers-van Woerden, H B Beverloo, A J P Veerman, B M Camitta, A H Loonen, E R van Wering, R M Slater, J Harbott, M L den Boer, W D Ludwig, O A Haas, G E Janka-Schaub, R Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

67 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vitro drug-resistance profile in infant acute lymphoblastic leukemia in relation to age, MLL rearrangements and immunophenotype'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen