In vitro expansion and transplantation of intestinal crypt stem cells

Vivian S.W. Li, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-34
Aantal pagina's5
TijdschriftGastroenterology
Volume143
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit