In vitro glucocorticoid resistance in childhood leukemia correlates with receptor affinity determined at 37 degrees C, but not with affinity determined at room temperature

E G Haarman, G J L Kaspers, R Pieters, M M A Rottier, M L Den Boer, G E Janka-Schaub, A J P Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1882-4
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume16
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit