In vitro interaction of isavuconazole and anidulafungin against azole-susceptible and azole-resistant Aspergillus fumigatus isolates

J. B. Buil, R. J.M. Brüggemann, L. Bedin Denardi, W. J.G. Melchers, P. E. Verweij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vitro interaction of isavuconazole and anidulafungin against azole-susceptible and azole-resistant Aspergillus fumigatus isolates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen