In vivo cytidine base editing of hepatocytes without detectable off-target mutations in RNA and DNA

Lukas Villiger, Tanja Rothgangl, Dominik Witzigmann, Rurika Oka, Paulo J C Lin, Weihong Qi, Sharan Janjuha, Christian Berk, Femke Ringnalda, Mitchell B Beattie, Markus Stoffel, Beat Thöny, Jonathan Hall, Hubert Rehrauer, Ruben van Boxtel, Ying K Tam, Gerald Schwank

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vivo cytidine base editing of hepatocytes without detectable off-target mutations in RNA and DNA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen