In vivo dynamics of chromatin-associated complex formation in mammalian nucleotide excision repair

Martijn J. Moné, Tytus Bernas, Christoffel Dinant, Feliks A. Goedvree, Erik M.M. Manders, Marcel Volker, Adriaan B. Houtsmuller, Jan H.J. Hoeijmakers, Wim Vermeulen, Roel Van Driel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

56 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vivo dynamics of chromatin-associated complex formation in mammalian nucleotide excision repair'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen