In vivo generation of lymphokine activated killer cell activity by ABPP and interleukin-2 and their antitumor effects against immunogenic and nonimmunogenic tumors in murine tumor models

Alexander M.M. Eggermont, Paul H. Sugarbaker, Richard L. Marquet, Johannes Jeekel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vivo generation of lymphokine activated killer cell activity by ABPP and interleukin-2 and their antitumor effects against immunogenic and nonimmunogenic tumors in murine tumor models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen