Incidence of additional genetic changes in the TEL and AML1 genes in DCOG and COALL-treated t(12;21)-positive pediatric ALL, and their relation with drug sensitivity and clinical outcome

W A G Stams, H B Beverloo, M L den Boer, R X de Menezes, R L Stigter, E van Drunen, N L Ramakers-van-Woerden, A H Loonen, E R van Wering, G E Janka-Schaub, R Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Incidence of additional genetic changes in the TEL and AML1 genes in DCOG and COALL-treated t(12;21)-positive pediatric ALL, and their relation with drug sensitivity and clinical outcome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen